Terma & Syarat

Terma & Syarat

Semua artikel yang diterbitkan dalam Kakisinema adalah pandangan daripada penulis yang dinyatakan dan setiap daripada tulisan berkenaan wajar dibaca secara rasional dan pertimbangan yang jelas.

Semua gambar dan maklumat hak milik pihak ketiga di dalam portal ini yang digunakan secara tanpa izin, bukan bertujuan untuk mendapatkan apa-apa keuntungan, tetapi hanya untuk pengenalan sesuatu artikel dan tulisan yang diterbitkan sahaja. Pihak kami akan sedaya-upaya menyatakan sumber gambar atau maklumat yang berkenaan diperoleh sebagai menghormati mana-mana pihak.

Semua artikel dan tulisan yang diterbikan tidak mempunyai apa-apa niat untuk menyinggung perasaan, mencabul hak dan mengganggu ketenteraman mana-mana individu serta organisasi yang berkenaan. Jika anda merasakan terdapat kemudaratan dalam apa-apa artikel dan tulisan yang disiarkan anda boleh berhubung dengan kami di [email protected] untuk mendapatkan maklumat lanjut.